Giới công nghệ vừa trải qua ngày tồi tệ nhất lịch sử kể từ tháng 8/2011

.

 

172 tỷ USD vừa bị mất của “Big Five” tương đương với giá trị vốn hóa của Toyota và bằng GDP của Algeria. Trong 5 hãng này, Amazon chịu tổn thất lớn nhất khi cổ phiếu giảm 6% trong ngày 10/10, làm mất 56 tỷ USD giá trị thị trường. Apple đứng sau khi mất gần 51 tỷ USD do cổ phiếu giảm 4,6%. Cổ phiếu Netflix giảm 8%, tương đương khoảng 13 tỷ USD. Cổ phiếu Facebook giảm 4%, tương đương 15,7 tỷ USD còn Google giảm 4,6%, tương đương 36,7 tỷ USD.

Đây là tình trạng chung của thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua. Ngày 10/10 trở thành ngày tồi tệ nhất của giới công nghệ kể từ tháng 8/2011 do những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và xung đột về thương mại.

Du Lam (Theo BI)

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Nguồn: ictnews.vn