Giải Nobel Y học 2018: Thắp lên hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư

.
Nguồn: baophapluat.vn