Mùa Xuân du ngoạn Mộc Châu

Mùa Xuân du ngoạn Mộc Châu

Mùa Xuân mà nhàn nhã đi giữa rừng hoa mận Mộc Châu không gì thú bằng! Bạn như lạc chốn bồng lai tiên cảnh!